Julekalender

Hilsen fra prost Erik Haualand!
Lars-Oles havreflarn!
Kirkequiz!